Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής

 

Βλάχος Ιωάννης, Ορθοπεδική Κλινική - Νοσοκομείο «Μητέρα».

Δημακόπουλος Ρήγας, Φυσικοθεραπευτής - Υ. Δ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ευταξιόπουλος Δημήτριος, ΣΕΜΦΕ - ΕΜΠ (Συντονιστής).

Μαγνήσαλης Ευάγγελος, Biohexagon Ltd.