Υποβολή Περιλήψεων

 

Περιλήψεις ανακοινώσεων αποστέλλονται για κρίση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ως συνημμένα αρχεία (.doc) ή (.docx).

Μέγιστη έκταση περίληψης: Μια (1) σελίδα.

Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά ή Αγγλικά.

Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αναφέρονται ακόμη:

 1. Το είδος της ανακοίνωσης, δηλαδή αν θα είναι:
  • Κανονική προφορική ανακοίνωση διάρκειας 15 λεπτών περιλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων.
  • Σύντομη προφορική ανακοίνωση διάρκειας 5 λεπτών περιλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων (poster).
 2. Οι πλέον κατάλληλες (το πολύ 3 κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη γνώμη των συγγραφέων) θεματικές περιοχές που μπορεί να ενταχθεί η ανακοίνωση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιοχές:
  • Κλινική Εμβιομηχανική που αφορά κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά  τις Ιατρικές Επιστήμες.
  • Θεωρητική Εμβιομηχανική, Υπολογιστική Εμβιομηχανική και Πειραματική Εμβιομηχανική που αφορούν κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά τις Φυσικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Μηχανικού.
  • Εμβιομηχανική Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης - Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός.
  • Εμβιομηχανική Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης - Κλινική Αποκατάσταση και Φυσικοθεραπεία.
  • Εμβιομηχανική των Κυττάρων, Εμβιομηχανική των Ιστών και Εμβιομηχανική των Βιοϋλικών που αφορούν κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά την Ιστοτεχνολογία

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 22 Απριλίου 2016.

 Ακολουθούν υποδείγματα περιλήψεων στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

Υπόδειγμα περίληψης στα ελληνικά (.doc)

Υπόδειγμα περίληψης στα ελληνικά (.docx)

Abstract template in english (.doc)

Abstract template in english (.docx)