Χώροι διεξαγωγής

 

Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος», Νοσοκομείο «Μητέρα», Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα.

Αίθουσα Συνεδριάσεων, Νοσοκομείο «Υγεία», Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα.

 

Mitera 

Άποψη του Νοσοκομείου «Μητέρα»

 

130717 Mitera Conference0787

Άποψη του Συνεδριακού Κέντρου «Νικόλαος Λούρος» στο Νοσοκομείο «Μητέρα».

 

Ygeia 

Άποψη του Νοσοκομείου «Υγεία»