Κόστος Συμμετοχής

 

Παλαιά (ήδη εγγεγραμμένα) μέλη της ΕΛΕΜΒΙΟ:  70€ (40€ για τη συμμετοχή στο Συνέδριο + 15€ συνδρομή ΕΛΕΜΒΙΟ 2015 + 15€ συνδρομή ΕΛΕΜΒΙΟ 2016).

Νέα (εγγραφόμενα για πρώτη φορά) μέλη ΕΛΕΜΒΙΟ: 70€ (40€ για τη συμμετοχή στο Συνέδριο + 15€ εγγραφή στην ΕΛΕΜΒΙΟ + 15€ συνδρομή ΕΛΕΜΒΙΟ 2016).

Μη μέλη ΕΛΕΜΒΙΟ: 70€.

Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές - Υποψήφιοι Διδάκτορες: 40€ (απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή σχετικού αποδεικτικού φοίτησης κατά την προσέλευση στο Συνέδριο).

Προπτυχιακοί Σπουδαστές: Δωρεάν (απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή σχετικού αποδεικτικού φοίτησης κατά την προσέλευση στο Συνέδριο, όπου γίνεται και η εγγραφή). 

 

Την εισφορά για τη συμμετοχή στο Συνέδριο θα καταβάλουν όλοι οι συμμετέχοντες, δηλαδή και αυτοί που θα παρουσιάσουν και αυτοί που δε θα παρουσίασουν εργασία. Για να εισαχθεί εργασία που έχει γίνει αποδεκτή, στο πρόγραμμα παρουσιάσεων, θα πρέπει να έχει πληρωθεί το κόστος συμμετοχής από το συγγραφέα που θα την παρουσιάσει. Με την πληρωμή της εισφοράς οι συμμετέχοντες θα μπορούν πάρουν την τσάντα του Συνεδρίου και τα αναψυκτικά και μικρογεύματα που θα παρασχεθούν.

 

Η εισφορά συμμετοχής μπορεί να κατατίθεται στο λογαριασμό της ΕΛΕΜΒΙΟ, στην Apha Bank, με ΙΒΑΝ: 

GR47 0140 3620 3620 0232 0001 496

και 

BIC/SWIFT ALPHA BANK: CRBAGRAA

Τα εξοδα κατάθεσης από άλλη τράπεζα βαρύνουν τον καταθέτη. Στα σχόλια να γράφεται η κατηγορία του εγγραφόμενου σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. Το αποδεικτικό κατάθεσης να αποστέλλεται στην Οργανωτική Επιτροπή (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Οι αποδείξεις εγγραφών και συνδρομών θα δίνονται στο Συνέδριο.