Προσκεκλημένοι Ομιλητές

 

 Sapkas

 Σάπκας Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. 
Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Παρθενώνας και Σπονδυλική Στήλη: Κατασκευαστικές ομοιότητες». 

 

Papadopoulos 

Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. 
Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Εμβιομηχανική των οδοντικών εμφυτευμάτων». 

  

 

 Wolf Sebastian

President of the European Society of Motion Analysis in Adults and Children (ESMAC),
Dr., Heidelberg Motion Laboratory, Dept. of Orthopedic and Trauma Surgery, Heidelberg University Hospital, Germany
The plenary talk will be about the relation of biomechanics to clinical movement analysis. He will also participate in a round table which will focus on a variety of aspects of Clinical Motion Analysis. 

 

 kolias

 Κόλλιας Ηρακλής

Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
Προσκεκλημένη ομιλία για την εμβιομηχανική ανάλυση των αλμάτων και συμμετοχή σε αντίστοιχο στρογγυλό τραπέζι σχετικό με την εμβιομηχανική των αθλημάτων.

 

 giannakopoulos

 Γιαννακόπουλος Αντώνιος

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Μηχανική συμπεριφορά των ανθρώπινων αρτηριών» ('Mechanical behavior of human arteries') και συμμετοχή σε αντίστοιχο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Εμβιομηχανική των αγγείων» ('Vascular Biomechanics').